• Mechteld

Innovatiekracht versterken binnen organisaties vanuit menselijkheid.Innovatieleiderschap versterken binnen je organisatie?

Meer innovatiekracht ontwikkelen om IMPACT te maken?


Dat kan! Met deze #10 BOOSTERS krijg je betere innovatieleiders die IMPACT maken door mensen te bewegen in de juiste richting.


Dit is een korte impressie van mijn onderzoek 'How to BOOST innovation by humanity?', met als resultaat 'de #10 BOOSTERS om een innovatieleider te worden'.


#10 BOOSTERS:

1. NIEUWSGIERIG ZIJN (dit is je opdracht)

2. ZELFBEWUSTZIJN HEBBEN (je bent echt een mens)

3. LEF TONEN (je bent moedig en kwetsbaar)

4. RICHTING GEVEN (focus je steeds weer)

5. AWARENESS CREEREN (je herhaalt, herhaalt, herhaalt)

6. ECOSYSTEEM BOUWEN (je kunt het niet alleen)

7. VERBINDING AANGAAN (je stelt je kwetsbaar op)

8. ACTIE NEMEN (je gaat het gewoon doen)

9. SPANNING ZOEKEN (je hebt geen gelijk)

10. RUIMTE LATEN (je laat het gebeuren)


Waarom boosten van innovatie kracht vanuit menselijkheid? Als we kijken naar wat er allemaal in een snel tempo verandert, zien we veel mooie dingen gebeuren op het gebied van ‘algorithm’: informatie, data, kennis, AI, robotisering etc. Dit betekent dat wij als mens weer opnieuw moeten gaan kijken wat onze werkelijk kracht en toegevoegde waarde is in de toekomst. Menselijkheid in al zijn facetten gaat heel belangrijk worden 'humarithm': empathie, kwetsbaarheid, creativiteit, leren etc.. Alles om succesvol te kunnen blijven innoveren.


Binnen innovatie zijn er de afgelopen jaren veel modellen ontwikkeld: Design thinking, Business Model Canvas, Agile/Lean methode, Corporate Start-up etc. Deze modellen zijn voornamelijk gericht op de harde waarden van de organistatie: structuur, proces en strategie. Maar wat is er voor de zachte waarden - menselijkheid ontwikkeld: mensen, cultuur, leiderschap en shared values? Deze hebben meer aandacht nodig als we innovatie willen zien als totale organisatie kracht. 


Zoals je misschien weet ben ik al 20 jaar vol passie bezig binnen het innovatie gebied. Ik heb bij veel mooie merken en bedrijven mogen werken in diverse management rollen en altijd bezig geweest met het creërend vermogen van de mensen en dus ook het bedrijf en het merk. Nieuwsgierigheid, inspirerende mensen mogen ontmoeten en anderen inspireren zijn mijn redenen voor dit onderzoek.


#innovatie #leiderschap #innovatiekracht

11 keer bekeken0 reacties

© 2018 BOOST creating power.

  • LinkedIn Social Icon